Welkom bij Eyecoaching

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
 Onze diepste angst is dat we oneindig machtig zijn.
 Het is ons licht, niet onze duisternis,
 waar we het aller bangst voor zijn.
 We vragen ons af: Wie ben ik dat ik briljant,
 buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd en geweldig zou zijn?
 Maar waarom eigenlijk niet? Je bent toch een kind van God?
 Dat je je kleiner voordoet dan je bent
 komt de wereld niet ten goede.
 Er is niet verheffends aan je kleiner voor te doen dan je bent
 opdat de mensen om je heen zich vooral niet onzeker gaan voelen.
 Wij zijn geboren om de luister van God uit te dragen
 die in ons woont.
 Niet slechts in enkelen van ons, maar in ons allemaal.
 Als wij ons licht laten schijnen, geven we anderen
 onbewust toestemming dat ook te doen.
 Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst,
 bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.
Marianne Williamson.

15,752 Replies to “Welkom bij Eyecoaching”